Tirsdagsordet | Jetsmark sogn

Tirsdagsordet

Tirsdagsordet


# Nyheder
Udgivet tirsdag d. 2. juni 2015, kl. 09:34

 

Islam og kristendom 23-06-2015

De store ideers sammenstød

 

Religion er en privatsag – og så alligevel ikke. Religion er en grundopfattelse af verdens udseende og livets mening, som er blevet forvaltet i en kultur, og som har formet og gennemsyret den kultur. Sådan er det med både kristendommen og islam. Derfor kan religion aldrig blive en privatsag i en strikt forstand, altså at den ikke har noget at gøre med den måde, hvorpå man færdes blandt andre mennesker og tænker om samfundet og fremtiden.

 

Religion er meget privat – i den forstand, at den er den dybtliggende grundidé, et menneske bruger til at navigere med i tilværelsen og til at færdes blandt andre mennesker, i det offentlige rum, med. Når der er to forskellige grundideer, som nu islam og kristendom, så vil der nødvendigvis være en modsætning eller et sammenstød, om man vil, - men ikke et voldeligt sammenstød eller en krig. Det håber vi ikke.

 

For at undgå en voldelig konflikt er det nødvendigt at være ærlig og tænke sig om. Den modsætning, der er kommet ind i vores samfund derved, at vi har fået en konkurrerende grundidé i islam gennem de muslimske immigranter, - den skal give os anledning til at tænke os om, se ind i os selv og finde ud af, hvilken grundidé lever jeg på. I den eftertænkning er det ikke nok at sige, at jeg er bare et moderne menneske for hvem religion ikke betyder så meget. Vi skal bare alle have lov til at være her og sikre, at alle får så behageligt et liv som muligt – materielt set. Det dur ikke. Det dur på ingen måde. Det er dels for dårligt, at vi ikke vil tænke dybere over livets mening, dels er det for dårligt som et grundlag i en åndelig kamp på ideer. Det har vist sig i de samfund, hvor den kulturelle kamp er mere fremskreden: den moderne, sekularistiske idé, der ikke vil tænke dybere over livet, men mener, det bare handle om at nyde det, - den er svag og taber den kulturelle kamp mod en stærk grundide. Det skaber en farlig situation, hvor mennesker, grupper i samfundet, i frustration griber til vold.

Michael Berg