Tirsdagsordet: Evig uro - eller balance og selvkontrol | Jetsmark sogn

Tirsdagsordet: Evig uro - eller balance og selvkontrol

Tirsdagsordet: Evig uro - eller balance og selvkontrol


# Nyheder
Udgivet fredag d. 28. august 2015, kl. 08:08

Evig uro

- eller balance og selvkontrol

____________________________________________________________________

”Gud vil ikke, at mennesket er for roligt, men giver det uro for at tugte det.” (Thomas Mann i ”Der Erwählte”).

Scientology hvervede i sin tid medlemmer til sekten ved at tilbyde personlighedstest på gågaden i Aarhus og København og alle byer med mange unge under uddannelse. Resultatet af testen sagde for alle testpersoners vedkommende, at de havde mange fine og positive personlighedstræk, men at der manglede noget selvkontrol, så sindet kunne komme i balance, og så man kunne finde en indre ro. Det kunne scientology så tilfældigvis tilbyde et kursus i. – I dag bliver arbejdsløse sendt på mindfulness-kursus betalt af det offentlige, og halvdelen af tilbuddene i oplysningsforbundenes program for denne vinter handler om yoga, meditation og buddhistiske øvelser i at finde den indre ro.

At finde den indre ro, altså i betydningen: vedvarende at føle sig rolig og undgå uro i sjælen, - det er en øvelse i selvbedøvelse, en øvelse i at gøre sig ufølsom over for livet, blive grundlæggende ligeglad med livet. Dét er ærlig talt en dårlig øvelse! Den form for indre ro er ikke værd at stræbe efter. Den bygger på en livsforagtende, buddhistisk tankegang. At finde den indre ro i en ægte og holdbar forstand, det er at erkende, at det er vores lod som mennesker at leve med en stadig tilbagevendende indre uro. Ægte indre ro er at forsone sig med, at livet er hårdt og fuld af tilbagevendende uro. Ægte indre ro er tillid til Gud, der tugter os, så længe vi lever.

Uroen i sindet, tvivlen på os selv og hinanden, tvivlen i livet, tvivlen om livets mening, - den uro er menneskets vilkår. Det er forkert at ville snyde sig uden om de vilkår ved at bedøve sit eget sind med yogaøvelser og mindfulness. Det eneste rigtige er at leve med uroen, så man ikke flygter fra virkeligheden, men bliver holdt levende i sit indre, holdt i gang, så troen på Gud, tilliden til livet på trods af alle vanskelighederne bliver holdt i live.

Gud vil ikke, at mennesket er for roligt. Han giver mennesket uro for at opdrage det, så det lærer at tro.

Michael Berg, Jetsmark.