Tirsdagsordet | Jetsmark sogn

Tirsdagsordet

Tirsdagsordet


# Nyheder
Udgivet af Karen Angelique Sørensen, fredag d. 13. november 2015, kl. 19:53

The times they are a-changin’

Dylan igen

“Come gather round people

Wherever you roam

And admit that the waters

Around you have grown

And accept it that soon

You’ll be drenched to the bone.

If your time to you is worth savin’

Then you better start swimmin’

Or you’ll sink like a stone

For the times they are a-changin’.

“Kom, saml jer folk, hvor end I flakker omkring, og indrøm, at vandene omkring jer er steget, og acceptér, at I snart vil blive drivvåde. Hvis I overhovedet synes, at jeres tid, jeres liv er værd at redde, så må I hellere begynde at svømme, eller I vil synke til bunds som en sten, for tiderne de skifter nu.”

”Tiderne skifter” – den sang blev en slagsang for borgerrettighedsbevægelsen i USA og for ungdomsoprøret i både USA og Europa, da den kom i starten af 60erne. Den blev opfattet som en advarsel til borgerskabet, en truende domsprofeti over det bestående kapitalistiske samfund. Men det har den aldrig været tænkt som!

Den er talt til det moderne, omflakkende menneske, der ikke kan leve med den utilfredsstillende livsanskuelse, moderniteten kan tilbyde, den ituslåede tilværelsesforestilling, hvor alting flyder, og hvor det enkelte menneske ikke kan finde sin identitet. Hvis Dylans sang er truende mod nogen, så er det mod moderniteten. Samtidig giver den et glimt af håb til det hjemløse moderne menneske: hvis du begynder at svømme nu, er vågen og opmærksom, så kan det være du kommer helskindet gennem den syndflod, der kommer og skyller moderniteten bort. Den tidernes skifte, der er tale om, er nemlig modernitetens nødvendige undergang.

Dylans sange fra 60erne og frem til nu er gennemgående klagesange over det umulige i at leve i den moderne verden. Samtidig er der et håb i den fornemmelse af, at tiderne snart vil skifte. Det er den fornemmelse, den vision, han skriver på, og det er den uro, der driver ham og tvinger ham til at skrive.

Michael Berg, Jetsmark