Menighedsrådsmøde - mødepligt BUDGET 2024 vedtagelse | Jetsmark sogn