Onsdag d. 29. januar 2020, Kl. 19:30 til kl. 21:30

Nye som gamle deltagere er velkomme.

Sted
Sognegård 1 , Bredgade 98, 9490 Pandrup, Danmark