Gudstjeneste | Jetsmark sogn

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Gudstjeneste

Dato
Søndag d. 17. januar 2021, kl. 10:30
Sted
Jetsmark Kirke, Kvorupvej 94, 9490 Pandrup

2.s.e. Hellig Tre Konger

Jetsmark Kirke 17.01.21

____________________________

 

PRÆLUDIUM

 

HILSEN

Præsten: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.

 

KOLLEKT

Præsten: Lad os alle bede!

Almægtige, evige Gud, du, som styrer alt det skabte i himlen og på jorden, hør med mildhed dit folks indtrængende bønner: Forund os din fred i vor tid ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.

Kirkesanger/ kor: Amen.

 

EVANGELIUM

Præsten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: (menigheden rejser sig)

Kirkesanger/ kor: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

 

Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: ”De har ikke mere vin.” Jesus sagde til hende: ”Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet.” Hans mor sagde til tjenerne: ”Gør hvad som helst, han siger til jer.” – Der var dér seks vandkar af sten; de stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem: ”Fyld karrene med vand.” Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem: ”Øs nu op og bær det hen til skafferen.” Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin – han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op – kaldte han på brudgommen og sagde til ham: ”Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu.” – Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. (Johs 2,1-11).

 

TROSBEKENDELSE 

Præsten: Lad os bekende den kristne tro! (synges af kirkesanger og kor)

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømmelevende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

 

Kirkesanger og kor synger nr.289v.1-2.

289

Nu bede vi den Helligånd

© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag Mel.: Førreformatorisk leise / Johann Walter 1524

1

Nu bede vi den Helligånd at sammenknytte os ved troens bånd og til verdens ende kirken at bevare, nådig at afvende al dens nød og fare. Herre, hør vor bøn!

2

Du lysets Ånd! opklar os så, at i sin herlighed kan for os stå Herren, vi tilbede, Guds den elskelige, som os vil indlede i sin Faders rige! Herre, hør vor bøn!

Tysk 12. årh. Martin Luther 1524. (Dansk 1529). Ove Malling 1798. N.F.S. Grundtvig 1836.

 

PRÆDIKEN

Prædiken, bøn, bekendtgørelse, apostolsk velsignelse.

Kirkesanger og kor synger nr.321v.1-3.

 

321

O kristelighed

© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag Mel.: L.M. Lindeman 1862 Far verden, far vel Jeg kender et land

1

O kristelighed! du skænker vort hjerte, hvad verden ej ved, hvad svagt vi kun skimter, mens øjet er blåt, det lever dog i os, det føler vi godt; mit land, siger Herren, er Himmel og jord, hvor kærlighed bor.

2

Lyksalige lod, at leve, hvor døden har mistet sin brod, hvor alt, hvad som blegned, opblomstrer på ny, hvor alt, hvad der segned, opfarer i sky, hvor kærlighed vokser som dagen i vår, med roser i hår!

3

Livsalige land, hvor glasset ej rinder med gråd eller sand, hvor blomsten ej visner, hvor fuglen ej dør, hvor lykken er skinnende klar, men ej skør, hvor dyrt ikke købes til krone på bår de snehvide hår!

N.F.S. Grundtvig 1824 og 1853. Jf. nr. 561.

 

NADVER Præsten: Lad os alle bede!

(Fadervor)

 

Præsten: (menigheden rejser sig) Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, hvor han blev forrådt et brød……(indstiftelsesordene)

 

Nadvergæsterne går op til alteret, sådan at de første fem knæler, de næste fem står på ventemåtterne. Husk at holde afstand.

 

Uddeling

Bortsendelse

 

Kirkesanger og kor synger nr.14v.1

 

14

Tænk, at livet koster livet

© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag Mel.: Ole Schmidt 1986

1

Tænk, at livet koster livet! Det er altid samme pris. Kom med glæde! Vær til stede! Tanken spreder øjets dis; rigt og bredt går livet ned i evighed.

jordisk balsam til mit sind. Fuglen i mit eget bryst må slå med lyst. Jørgen Gustava Brandt 1985.

KOLLEKT

Præsten: Lad os alle bede!

 

VELSIGNELSE

Præsten: Modtag Herrens velsignelse!

(Menigheden rejser sig)

(efter velsignelsen synger kirkesanger / kor: Amen, amen, amen)

 

Postludium