Gudstjeneste | Jetsmark sogn

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Gudstjeneste

Dato
Søndag d. 24. januar 2021, kl. 10:30
Sted
Jetsmark Kirke, Kvorupvej 94, 9490 Pandrup

Sidste søndag e. Hellig Tre Konger i

Jetsmark Kirke, den 24.januar 2021 livestreames


 

PRÆLUDIUM

 

HILSEN

Præsten: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.

 

KOLLEKT

Præsten: Lad os alle bede!

Hold os i live, Gud, som dit folk, gør os trofaste i kærlighed til dit hellige navn, så vi lydigt går ind under de pligter, som du, vor Gud, pålægger os, og glade modtager dine gaver, både her i tiden og endelig i evigheden ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.

Kirkesanger/ kor: Amen.

 

EVANGELIUM

Præsten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Mattæus: (menigheden rejser sig)

Kirkesanger/ kor: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

 

Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus: ”Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias.” Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: ”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!” Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: ”Rejs jer, og frygt ikke!” Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. – Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: ”Fortæl ikke nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opstået fra de døde.” (Mattæus 17,1-9)

 

TROSBEKENDELSE

Præsten: Lad os bekende den kristne tro!

(siges af menigheden)

 

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige,

Himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. - Amen.

 

Kirkesanger og kor synger nr.7.

7

Herre Gud! Dit dyre navn og ære

© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag Mel.: Norsk folkemelodi 1877 Færøsk melodi 1931

1

Herre Gud! Dit dyre navn og ære over verden højt i agt skal være, og alle sjæle, de trætte trælle, alt, som har mæle, de skal fortælle din ære.

2

Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mand var døde. Om slægter svimle, blandt stjernestimle utallig vrimle i høje himle Guds grøde.

3

Høje hald1 og dybe dal skal vige, jord og himmel falde skal tillige, hvert fjeld, hver tinde skal brat forsvinde, men op skal rinde, som solen skinne, Guds rige.

Petter Dass 1698. Gustav Jensen 1909. 1 klippe

 

PRÆDIKEN

Prædiken, bøn, bekendtgørelse og apostolsk velsignelse.

 

Kirkesanger / kor synger nr.161v.1-2+10.

161

Med strålekrans om tinde

© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag Mel.: Min død er mig til gode

1

Med strålekrans om tinde forklaret Jesus stod, det varmer os herinde, ved dybest hjerterod.

2

Thi når han åbenbares i støvets egn på ny, skal vi med ham forklares, ham møde højt i sky.

10

Hans Ånd er i vor kæde, hans ord er i vor mund, ham selv vi ser med glæde nu om en liden stund.

Matt 17,1-9

N.F.S. Grundtvig 1836 og 1853.

 

NADVER

Præsten: Lad os alle bede!

(Fadervor)

 

Præsten: (menigheden rejser sig) Vor Herre jesus Kristus tog i den nat, hvor han blev forrådt, et brød…. (indstiftelsesordene)

 

Nadvergæsterne går op til alteret, sådan at de første fem knæler, de næste fem står på ventemåtterne. Husk at holde afstand.

 

Uddeling

Bortsendelse

 

Kirkesanger/ kor synger nr.52v.1-3+6.

52

Du, Herre Krist

© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag Mel.: Johann Rhau 1589 Mainz 1605 A.P. Berggreen 1852

1

Du, Herre Krist, min frelser est, til dig jeg håber ene; jeg tror på dig, o, bliv hos mig miskundelig alt med dit ord det rene!

2

Jeg slår min lid nu og altid kun til din rige nåde; o Jesus sød, hjælp mig af nød, ja, for din død, frels mig fra synd og våde!

3

Går sorgen på, din sjæls attrå er altid at husvale. Hvad nød er der, hvor du er nær? O Herre kær! dig mon jeg mig befale.

6

Giv os, o Gud, vi på dit bud må leve så tilsammen, at vi hos dig evindelig i Himmerig kan få din glæde! Amen!

Hans Christensen Sthen 1588. Fr. Hammerich 1850. 1 Sl 50,15

 

KOLLEKT

Præsten: Lad os alle bede!

(Afslutningskollekt)

VELSIGNELSEN

Præsten: Modtag Herrens velsignelse!

(Menigheden rejser sig. Efter velsignelsen synger kirkesanger/ kor: Amen, amen, amen)

 

POSTLUDIUM