Menighedsrådet i Jetsmark Sogn | Jetsmark sogn

Menighedsrådet i Jetsmark Sogn

Offentliggørelse af resultat af valgforsamling til menighedsråd i Jetsmark Sogn den 15. september 2020

…og bekendtgørelse om mulighed for afstemningsvalg.

Følgende er valgt til menighedsråd:

Medlemmer:

Kay Jacobsen

Mona Filtenborg Buhl

Mogens Engholm

Bibi Elisabeth Jensen

Jens Ørtoft

Helle Hejlesen Svenningsen

Tina Holm Jensen

Hanne Hovaldt Larsen

Dorte Ankerstjerne Hejlesen

Sonja Hejselbæk

 

Stedfortrædere:

Annie Ottilie Sjørup

Jonna Anna Christensen

Lene Pedersen

Thora Kirsten Nicoline Jensen

 

Valgbestyrelsen skal samtidig bekendtgøre, at der senest den 13. oktober 2020 kan indgives en kandidatliste til valgbestyrelsen og dermed udløse afstemningsvalg.

Indgives der ikke kandidatlister er ovennævnte medlemmer valgt til menighedsrådet med tiltrædelse 1. søndag i advent.

 
Menighedsrådet 2016-2020

Følgende kandidater er valgt til menighedsrådet den 1. søndag i advent 2016

Fra liste 1 Den fælles kirkelige sogneliste:

Kay Jacobsen, Mona Filtenborg Buhl, Mogens Engholm, Jonny Barchow og Inga Hansen

Fra liste 2, Folkekirkelisten:

Jens Ørtoft, Ebba Andersen, Hanne Hovaldt Larsen, Jens Christian Jensen og Lene Pedersen

1. søndag i advent 2016 tiltrådte det nyvalgte menighedsråd i Jetsmark Sogn.

Jens Christian Jensen: 52 år, graver ved kirkerne i Hune og Rødhus, menigt medlem af menighedsrådet, har valgt at træde ud af rådet maj 2017, hvorfor Helle H. Svenningsen indtræder i rådet som suppleant fra liste 2.

 Valgbestyrelse: Inga Hansen, Helle H. Svenningsen samt formand for valgbestyrelse: Mogens Engholm.


Formand for Menighedsrådet                             
Formand for forretningsudvalget

Bygningskyndig

Kay Jacobsen 
Simonivej 16
9490 Pandrup

Tlf: (45) 22 37 15 95

Mail 8424@sogn.dk og 8424fortrolig@sogn.dk

"Jeg er årgang 1950, pensioneret bygningskonstruktør, gift, har to voksne børn og bor i Pandrup. Jeg har været med i menighedsrådet siden 1996 og har været formand gennem de sidste tre valgperioder. Min indgang til folkekirken har været gennem sang og musik, hvor jeg siden 1968 sang i kor og i over 20 år sang i kirkekor. Jeg nærer stadig en stor interesse for musiklivet omkring kirken og beskæftigelsen med musikken. Min profession og menighedsrådsarbejdet har fået åbnet interessen til mange andre perspektiver ved folkekirken. Jeg vil gerne arbejde for en aktiv folkekirke, der er åben for alle, og jeg synes, det er vigtigt at skabe gode rammer for alle aldersgrupper. Jeg har også en stor interesse for kirkelige bygninger."


Kasserer og næstformand
Forretningsudvalget
Kirke- og kirkegårdsudvalget
 

Mogens Engholm
Magnolievej 25
Kaas
9490 Pandrup.

"Jeg er årgang 1949, gift med Elin og har to voksne døtre, er kasserer i menighedsrådet. Tidligere lærer ved skolen og IT- og bibliotekskonsulent for skolevæsenet i Jammerbugt Kommune. Jeg går ind i menighedsrådsarbejdet for at bevare kirken som både institution og bygning. Vores kirkebygning er enestående og skal vedligeholdes løbende. Det arbejde vil jeg gerne fortsat være med til. Efter nyrestaureringen af kirken i sidste valgperiode har vi nu et andet stort projekt på tegnebrættet, nemlig opførelsen af en ny sognegård. Det er tiltrængt her hos os. Inden for administrationen af sognets midler, vil jeg arbejde for et større samarbejde med nabosognene. Med en større fælles økonomi, kan vi udvide kirkens kulturelle aktiviteter.  Mine intentioner med menighedsrådsarbejdet er at fortsætte det gode arbejde tidligere menighedsråd har udført og være med til at fremme præsternes og medlemmernes idéer til et spændende kirkeliv for os alle."


Kirkeværge
Forretningsudvalget

Ebba Andersen
Gartnervænget 9, Kaas
9490 Pandrup

"Jeg valgte i en alder af 66 år at stille op til menighedsrådet, da jeg blev opfordret til det og fik et flot valg. Herefter blev jeg valgt til kirkeværge. Vil prøve at leve op til tilliden, som blev mig vist. Ellers går jeg rundt som folkepensionist og passer engang imellem mine 5 børnebørn. Ydermere hjælper jeg meget til oppe i fodboldklubben, hvor børnebørnene spiller."


Kontaktperson
Formand for Kirke- og kirkegårdsudvalget

Forretningsudvalget

Jens Ørtoft
Magnolievej 14
9490  Pandrup
"Jeg er årgang 1953 og er ansat ved Jammerbugt Kommune som Vej- og Parkchef. Min rolle i menighedsrådet er: kontaktperson, formand for kirke- og kirkegårdsudvalget, forretningsudvalget. "

Sogne- og præstegårdsudvalget
Festudvalget
 

Lene Pedersen
Kædegaards Allé  1
9490 Pandrup

"Jeg er årgang 1960, har to voksne børn og et barnebarn og bor sammen med Henrik i Pandrup. Jeg er med i MR på 5. år og er efter sidste valg blevet næstformand og er medlem af sognegårdsudvalget. En af mine mærkesager er at den ro og fordybelse, der er at finde i kirken også vil kunne findes på kirkegården, evt. i form af en sansehave, hvor man kan være med sine egne tanker og mindes de afdøde.  Jeg vil gerne arbejde med udviklingen af børne- og ungeområdet og ser gerne, at vi i kirken har de rigtige tilbud til dem, sådan at de fortsat bevarer tilknytningen til kirken. Jeg er selv kommet i kirken siden jeg var helt lille. Jeg vil også gerne på sigt være med i familiestøttearbejdet og være med til at yde hjælp og støtte til de familier, der har brug for det. Mit bændende ønske er, at alle skal have det godt, og at vi som kirke arbejder sammen i den retning."


Formand for Sogne- og Præstegårdsudvalget
Festudvalget 
 
Mona Filtenborg Buhl
Klostergade 15
9490 Pandrup

"Jeg er startet på mit 11. år i menighedsrådet, formand for sogne- og præstegårdsudvalget, og er medhjælper til minikonfirmandundervisningen. Min interesse er helt klart, at Jetsmark Kirke og dens historie med kalkmalerierne og vores diakoniarbejde, skal promoveres ud, så andre kan få interesse for, hvad vi arbejder med, og få lyst til at deltage. Det glæder mig meget, at der har været stor interesse for kirken og menighedsrådet ved valget, så de forskellige udvalgsgrupper omkring kirken, sogne- og kirkegården, vil arbejde for fremtidigt liv og vækst i kirken."


Kirke- og kirkegårdsudvalget

Hanne Larsen
Nyvej 13
9490 Pandrup 

"Jeg bor i Pandrup og er årgang 1967. Jeg arbejder som social- og sundhedshjælper ved Jammerbugt Kommune. Mine kreative interesser er bl.a min have, blomsterbinding, og derudover er keramik også noget, som jeg bruger meget tid på. Jeg prioriterer også de fysiske udfoldelser som yoga, løb og jujitsu. Jeg er valgt ind i kirkegårdsudvalget, og det arbejde er noget, som jeg glæder mig til at komme i gang med."


Sogne- og Præstegårdsudvalget
Festudvalg

Inga Hansen
Isaksvej 9
9490  Pandrup
"Jeg er årgang 1953, bor i Pandrup og er nyvalgt menighedsrådsmedlem. Haven er min store interesse, og ellers er jeg instruktør for PGU-walkers. Jeg har 8 børnebørn, så der er nok at passe. Jeg er meget interesseret i kirkeligt arbejde, og derfor stillede jeg op til valget. Jeg er kommet i præste- og sognegårds udvalget og glæder mig til at se, hvilke udfordringer der bliver at arbejde med der.

Menige medlemmer

Helle Hejlesen Svenningsen
Torvegade 23
9490  Pandrup

"Jeg er årgang 1962 og er gift med Finn, og vi har to voksne børn, en pige og en dreng. Vi har boet i Pandrup i 30 år. Jeg er uddannet gartner og ansat som dette ved Pandrup Kommune, så jeg er glad for min have og udelivet. Ligeledes nydes rejser og oplevelser med glæde. Jeg er helt ny i menighedsrådsarbejdet og er kommet ind som suppleant og skal til at finde min plads i rådet."

 
Jonny Barchow
Skolemarken 11, Kaas
9490  Pandrup