Kirke- og kirkegårdskontor

Kirkegårdsleder: Anne Louise Kjeldgaard

Kirketjener: Søren Buhl

Kordegn: Karen A. Sørensen

Kordegn og kirketjener: Jannie H. Svendsen

 

Jetsmark Kirkevej 15

9490  Pandrup

Telefon 98 24 71 36

 

Kontortid: Mandag – fredag kl. 9.00 til 13.00

Vi er også at træffe uden for kontortid efter nærmere aftale.

 

Vedtægter for Jetsmark Kirkegård

Se vedtægter for Jetsmark Kirkegård her