Kirkemusikalsk legestue | Jetsmark sogn

Kirkemusikalsk legestue

KIRKEMUSIKALSK LEGESTUE - starter op i Jetsmark Kirke tirsdag den 11. august, kl. 9.30-10.15,
Kirkemusikalsk legestue er et tilbud om musikalsk dåbsoplæring i Folkekirken til 0-5 årige med en dagplejer, pædagog eller forælder. Vi synger salmer og andre sange, enten med fagter eller med små instrumenter, tørklæder, bolde, faldskærm og sæbebobler. Vi beder også Fadervor hver gang. Hensigten med legestuen er at gøre børnene fortrolige med kirkens rum og de dejlige sange, vi synger. Vi lærer at udtrykke os gennem bevægelse og sang i det fællesskab og rum, som kirken tilbyder, i fællesskab med andre.

Planen for efteråret 2020, ser sådan ud fra. 11. august-29. september:

Hver anden tirsdag (i ulige uger) er det gruppe 1 fra Pandrup og gruppen fra Kaas, der har tilbuddet kl. 9.30-10.15.

Hver anden tirsdag (i lige uger) er det gruppe 2 fra Pandrup, der har tilbuddet kl. 9.30-10.15.

Fra 19. oktober og frem til 30. november, er der legestue hver anden mandag i ulige uger fra kl. 9-9.45 for alle dagplejere i hele området og de forældre, der er hjemmegående med små børn.

Undtaget er skolernes ferier, samt midt juni til midt august og december.

Er du hjemmegående med et barn i dagplejealderen, er du velkommen til at kontakte kirke- og kulturmedarbejder Karen M.V. Olesen på 61222954 eller kmvo@km.dk for at høre mere.

Kirkemusikalsk legestue