Det skal du huske

Når du får et barn, er der en række praktiske ting, du skal huske. Vælger du, at dit barn skal døbes, skal du lave en aftale med kirkekontoret på 98247136 eller på mail kaso@km.dk. Se dåb/navngivning.

Fødselsanmeldelse

Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes også en fødselsanmeldelse. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelsen. Dette gør I ved at kontakte kirkekontoret i det sogn, hvor I bor for at få et personnummer til barnet. Herefter udfylder moren til barnet en fødselsanmeldelse på www.borger.dk med NemID.

Omsorgs- og ansvarserklæring

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet inden 14 dage efter fødselen udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk.

Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt inden for 14 dage, indleder statsforvaltningen en faderskabssag.